ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธี e-bidding
เอกสารแนบ