ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ร่วมทำบุญถอดผ้าป่า สามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระประธาน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ร่วมทำบุญถอดผ้าป่า สามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระประธาน
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
นายดล บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ช่วยทำงานชั่วคราว
ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมทำบุญถอดผ้าป่า
สามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างพระประธาน ณ ที่พักสงฆ์จันทรังษี บ้านโคกลาย ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร