ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา

ร่วมพิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
นายวรวุฒิ เลาลัคนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะข้าราชการศาล
ยุติธรรม เข้าร่วมพิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559


เอกสารแนบ