ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และร่วมพิธีเปิดขบวนแห่โคมบัวบูชา เนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และร่วมพิธีเปิดขบวนแห่โคมบัวบูชา เนื่องใน เทศกาลวิสาขบูชา


เอกสารแนบ