ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

เทศกาลวิสาขบูชา 59

เทศกาลวิสาขบูชา 59
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
นายสมพร อิสระพงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ
ข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 64 รูป เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


เอกสารแนบ