ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีเบิกเนตรพระองค์แสน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีเบิกเนตรพระองค์แสน
เมื่อวันอังคารที่ 17  พฤษภาคม  2559 
              พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ มาทรงประกอบพิธีเบิกเนตรพระองค์แสน และเททองหล่อพระองค์แสน (จำลอง) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในกาลนี้ นายนพรัตน์ อภิวิมลลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร และภริยา พร้อมข้าราชการฯ เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จ ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร  


เอกสารแนบ