หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสกลนคร
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาลฯ  
อัตราค่าหมาย  
สถิติคดี  
กฎหมายเพื่อประชาชน 
แผนที่มาศาล  
E-COP 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท  
ผู้ดูแลระบบ 

ประกาศเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ   30 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 47 )
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ1-2558   13 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 62 )
ประกาศรับสมัครบคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล   26 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 90 )
ประกาศจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลจังหวัดสกลนคร   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 15 )
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลจังหวัดสกลนคร   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 21 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2   15 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 11 )
ประกาศนัดพิจารณาพิเศษ   22 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 46 )
สอบจ้างเหมารักษาความสะอาดและสถานที่ศาลจังหวัดสกลนคร   18 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 16 )
ประกาศเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (08.30น.-16.30น.)   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 52 )
ประกาศศาลจังหวัดสกลนคร เร่งรัดการพิจารณาคดี วันที่ 22 เมษายน 2557   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 74 )
ประกาศศาลจังหวัดสกลนคร เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เดือน มิถุนายน 2557   28 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 51 )
ประกาศปรับอัตราค่าส่งคำคู่ความ   4 พ.ค. 2555 ( อ่าน : 237 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสทิิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล   17 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 25 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม   13 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 42 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม   12 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 42 )
ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสกลนคร   27 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 22 )
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินสำหรับผู้พิการ   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 11 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินสำหรับผู้พิการ เลขที่2/2558 ลว 17 กพ 58   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 7 )
ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาล   17 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 12 )
ขยายระยะเวลาการสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสกลนคร   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 15 )
ขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง   3 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 25 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลจังหวัดสกลนคร   10 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 17 )
โครงการสืบพยานประเด็นโดยระบบการประชุมทางจอภาพ (Video conference)   26 ต.ค. 2555 ( อ่าน : 62 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวาระครบรอบ ๖๒ ปี โรงพยาบาลสกลนคร   เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวาระครบรอบ ๖๒ ปี โรงพยาบาลสกลนคร เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
  :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่งเสริม  ประสาน  แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสกลนคร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ส่งเสริม ประสาน แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสกลนคร” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
  :: วันที่ 12 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 72 )
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
  :: วันที่ 3 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
เป็นประธานในการประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
เป็นประธานในการประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
  :: วันที่ 3 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558
  :: วันที่ 2 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 91 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประนีประนอมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประนีประนอมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  :: วันที่ 29 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)