หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 21
พ511/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ513/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ514/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ522/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ537/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ552/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ553/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ554/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ555/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ556/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ557/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ565/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ569/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ581/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ582/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ583/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ592/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ594/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ595/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ598/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ599/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)