ศาลจังหวัดสกลนคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

ระเบียบศาลจังหวัดสกลนคร ว่าด้วยการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 37
ขก13/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ3809/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ4619/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ4620/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ4621/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ4622/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ4623/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ4624/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ4625/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 16.30 น.
ผบ4626/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ4627/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ4665/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ4666/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ4745/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
ผบ4796/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ4797/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ4798/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ4799/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ4800/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ4820/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 16.30 น.
พ1363/60
นัดชี้สองสถานสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ690/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ900/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ153/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ159/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ1592/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ1789/60
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า (โจทก์)
เวลา 9.00 น.
อ2462/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ2488/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ2782/59
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ284/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ323/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ448/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ449/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ450/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ452/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ456/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 10.3