ศาลจังหวัดสกลนคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

48

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลจำนวน 3 อัตรา 1.ตำแหน่งนิติกร 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3.พนักงานขับรถยนต์

อ่านข่าว

แบบฟอร์ม
ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 58
อ.3002/57
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 7
อ1437/58
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ4510/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ4511/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ4512/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ4513/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ4514/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4515/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ4516/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ4517/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ4518/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ4519/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ4535/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4536/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ4537/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ4538/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ4539/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ4540/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ4541/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ4542/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ4543/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ4555/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4577/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4578/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4579/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ4586/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ4587/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ4588/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ4589/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4590/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4855/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4856/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4857/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4858/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4859/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4860/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ4861/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ4862/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ4863/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ1160/59
ฟังอุทธรณ์ (จำเลย)
ห้องพิจารณาที่ -
อ1456/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ175/59
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 10
อ2130/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ2609/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ2797/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ2798/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ2799/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ419/59
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 8
อ572/59
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 1
อ602/59
ฟังอุทธรณ์ (จำเลย)
ห้องพิจารณาที่ -
ครร6/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ2035/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ4345/59
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
พ1350/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ1551/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ579/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
พ658/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
พ745/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ