หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 45
อ646/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ877/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
พ787/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ953/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ912/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ913/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ914/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ915/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ916/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ929/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ948/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ949/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ950/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ951/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ952/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ953/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ971/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ972/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ983/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ984/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ996/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ997/59
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ998/59
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ999/59
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ1416/59
ฟังคำพิพากษา/พร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ1458/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ1511/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ1701/59
นัดสมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ2229/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ2911/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
อ317/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ559/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ1623/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1625/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1628/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1629/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2728/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ2729/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ473/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ755/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ756/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ798/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ895/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ1072/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ241/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)