ศาลจังหวัดสกลนคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

62

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ศาลจังหวัดสกลนคร จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้าง เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน (กิจกรรมที่ 1) หลักสูตร “การส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี ผู้ประกัน” โดยมี นายนพรัตน์ อภิวิมลลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปล่อยชั่วคราว การบังคับคดีผู้ประกัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Meeting room 1 โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ388/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ438/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ1601/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ