ศาลจังหวัดสกลนคร


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสกลนคร ให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลทั่วประเทศ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSS ? Decision System) สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 25
ผบ3359/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ39/61
นัดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ4551/59
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ4565/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ5077/59
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ9/60
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ1099/60
นัดทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ1445/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ1527/59
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ1563/60
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ1589/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ840/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ850/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ร5/60
นัดพิจารณา
เวลา 10
อ1101/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ1268/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 10
อ2529/59
ฟังอุทธรณ์ล่วงหน้า
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ2598/58
สอบคำให้การ อ109961
เวลา 9.00 น.
อ2775/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ2853/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ2865/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ2984/60
ไต่สวนคำร้อง ม.1002
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ474/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ619/61
นัดคุ้มครองสิทธิฯ
เวลา 9.00 น.
อ658/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 10